Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
โครงการบรรพชาสามเณร และบวชชีพราหม์ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2556  
 

- เพื่อให้มีกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยนชน์ต่อเด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์
- เพื่อสืบสานพุทธศาสนาโดยปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชน ในการบรรพชาสามเณร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บวชชีพราหมณ์
- เพื่อให้ชุมชนหรือผู้คนในชุมชนมาปฏิบัติศาสนกิจในวัดเนื่องจากมีลูกหลานมาบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์
- เพื่อที่จะได้รับอบรมสั่งสอนให้ทราบถึงคุณงามความดี การประพฤติดี และภัยของยาเสพติด
- เพื่อเป็นแนวทางที่จะสร้างชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธ้นวาคม 2556
- เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
- เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวันได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2556 เวลา 10.11 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 313 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๓๐
จำนวนผู้เข้าชม 485,714 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com