หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
   
 
 
 
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอรับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 

📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
📍ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
👤คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย
-ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
-ไม่เป็นผู้ดำรงผู้บริหารท้องถิ่น
-ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณร
🗣รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2564
📚เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมต้นฉบับ
-สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจำนวน 1 ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
-สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
-หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานระบุว่าเป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 ฉบับ
💸ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท
🏘ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 15.34 น. โดย คุณ นันทิยา อ่อนโคราช

ผู้เข้าชม 483 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-872-100, 089-960-7100
CLICK
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10