หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 63-มีนาคม 64) [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 148  
 
-รายงานทางการเงิน- [ 6 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)