หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
แเนบไฟล์

PDF
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 398  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การแก้ไขเปลี่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 514  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 322  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 499  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 502  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการในการสร้างสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้ิงถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 500  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 634  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 577  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 546  
 
  (1)     2      3      4