หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
แเนบไฟล์

PDF
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงิน 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 202  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 208  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 203  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 255  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 335  
 
แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 236  
 
-แผนอื่นๆ- [ 6 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 888  
 
  (1)