หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
   
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ.2547 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบว่าด้วยการรับ เบิก ฝาก เก็บรักษา และการตรวจเงิน ของอปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบว่าด้วยการกู้เงินของอบต พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-872-100, 089-960-7100
CLICK
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10