หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
นายเอก หิรัญคุณากรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
โทร : 095-635-8250
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวนภัทร หิรัญคุณากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-660-5990
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารกองคลังระดับต้น)
นายวิสูตร แก้วชูเชิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-844-3959